The Swedish Models speech in the Swedish Parliament.
Held at a hearing the 4 April 2008 on "Copyright on the internet". Unfortunately only in Swedish, but there are some brief points in English on digitalrenaissance.se.The Swedish Models anförande i Riksdagsutfrågningen den 4 april om "Upphovsrätt på internet".

Tack för ordet, och tack för inbjudan.

Jag representerar The Swedish Model. Vi är en organisation bestående av sju svenska musikbolag med stor tro på framtidens musikklimat. Vår tro är att ett stort fokus på det kreativa är nyckeln till framtidens dörrar. Det senaste decenniets utveckling har inneburit att vi är tillbaka där allt började, där det är toner och musiker som allt utgår ifrån istället för produkter och marknadsförare.

Vi befinner oss i slutet av ett paradigmskifte. Verkligheten och förutsättningarna för musikbolag har i och med internet radikalt förändrats. Hjulen snurrar fortare och kultur transporteras blixtsnabbt. Internet har gjort det möjligt att flytta mycket stora volymer av musik på ett sätt som tidigare inte gick i den fysiska världen. Det här är den nya verkligheten. Det är något positivt och något som revolutionerat vårt sätt att ta till oss kultur. När verkligheten förändras är en förändring av aktörers beteende och affärsmodeller också nödvändigt.

De nuvarande affärsmodellerna för skapad musik är felaktiga och föråldrade. En ny avtalsarkitektur för internet krävs, där också en reformering av upphovsrätten ingår. En reformering där verkligheten beaktas. Ett sätt att tänka som tar fasta på mycket små ersättningsnivåer för väldigt stora volymer. Det bästa sättet att utveckla upphovsrätten vore att också tillgodose dem som vill konsumera musiken. Det vill säga att musikbranschen måste uppdatera sina affärsmodeller. När vi är i kapp, så kommer också upphovsrätten vara det.

Det är ingen som tycker att författare och musiker inte ska ha rätt att exploatera sina verk. Ingen vill avskaffa upphovsrätten. Ingen av dem som betecknas som framstående pirater i debatten vill avskaffa upphovsrätten. Vad de vill, och vad vi vill, är att upphovsrätten anpassas efter hur internet används och de enorma möjligheter det har gett. Med paradigmskiftet i åtanke går det inte att överföra tidigare syn på musik och tankar kring upphovsrätt från den fysiska till den nutida rakt igenom digitala världen.

Jag köpte precis en ipod, en musikspelare. Den rymmer 80 gb musik, det är cirka 20 000 låtar. Det första jag och alla andra vill göra med den är att fylla den med musik. Jag är säker på att många här själva har en mp3-spelare, eller barn som har, eller grannar och kollegor. Med dagens affärsmodell skulle det kosta 180 000 kr att fylla min iPod, som inte är en värsting, med musik. Det är uppenbart att den "fildelnings- och upphovsrättsproblematik" som det idag pratas om uppstått på grund av att branschen inte hängt med i utvecklingen.

Det är intressant att dra en parallell till hur ny kunskap om vår påverkan på miljön och förändringar i vårt klimat har ändrat vår verklighetsuppfattning och drivit oss till stora strukturella förändringar.

För klimatet har man lagstadgat mot den gamla modellen, genom att införa koldioxidskatter och så vidare som gjort det dyrare att fortsätta som man alltid gjort. För klimatets skull och till stöd för progressiva idéer subventionerar man framåtsträvande teknik såsom vind- och solkraft. I musikfallet går resonemanget ut på det motsatta och det diskuteras att man ska justera lagar och förordningar till förmån för det gamla och föråldriga tillvägagångssättet.

NEJ, vad som måste ske är en förändring inifrån musikbranschen. En förändring som vi redan haft 10-15 år på oss att genomföra. Under tiden vi har varit oförmögna att anpassa oss till den nya verkligheten och anamma möjligheterna teknikutvecklingen givit oss har glappet mellan oss producenter och våra konsumenter vuxit sig större än någonsin förut. Vi måste förstå att det här glappet är oerhört skadligt för oss och kraftsamla för att minska det. Öppna upp våra dörrar för dialog och nystart. Vi borde dra lärdom av våra kollegor i dagstidnings- och dataspelsbranscherna. De insåg tidigt internets överlägsenhet och utvecklade nya tjänster där. Deras nya avdelningar är idag de som driver företagen framåt och där man i framtiden förväntar sig att merparten av inkomsterna kommer att finnas.

Framtidens modell är att inte bara ha en modell. Det kommer inte finnas en ersättare till CD-skivan. Det kommer att, och har redan blivit, mer komplicerat att vara en aktör på den här marknaden. Men för konsumenter och fans innebär det större tillgänglighet till musik och större möjlighet att hitta sin nisch. En verklighetsanpassning till det jag beskrivit går inte via straff och övervakning. Vare sig affärsmodeller eller det öppna samhället mår bra av massövervakning av konsumenters och medborgares kulturkonsumtion.

Vi är positiva. Det är tydligt att nutiden och framtiden för musiker och fans är strålande. Men även för vår bransch är vi positiva. Det finns ingen anledning att gräva ner oss bara för att vi missade mp3-tåget. Utvecklingen stannar inte här. Den fortsätter med oförminskad kraft och erbjuder nya möjligheter för oss att komma på rätt bana igen.

Vi tror på musik och välkomnar alla nya sätt att sprida den på. Det kreativa står och faller inte på ekonomiska modeller eller fysiska produkter. Framtiden ligger i kreativa musikers och entreprenörers händer. Det gör oss som moderna musikbolag väldigt framtidspositiva.

Tack så mycket.