Debate article on the unreasonable of suing your fans and the need of using carrots instead of sticks in the aspiration of a flourishing future music business. Get Google to translate the text here.

Stämningar i otakt med verkligheten
På samma sätt som det senaste halvårets debatt varit positiv ur vår synvinkel, har de senaste veckorna gjort oss bekymrade. Små men högljudda delar av vår bransch jublar över att stiftandet av den så kallade Ipred-lagen är inom räckhåll och att det snart blir möjligt för rättighetshavare att stämma fildelare i en civil domstol. Återigen ser vi en musikbransch som tror att man kan motverka och stoppa beteenden som sträcker sig långt utanför de egna domänerna.

Att stämma de som är musikens fans och framtid är både dumt och meningslöst. Att tro att man genom stämningar kan få till stånd en förändring i fildelningsbeteendet är naivt. Den läxan borde vi ha lärt sig för länge sen. Vi borde också ha lärt oss att användandet av piskor ökar distansen mellan producenter och konsumenter – en relation vi vill hålla så tät som möjligt. Istället måste musikbranschen använda morötter och visa att vi vill framåt. Vi måste medverka till att nya bättre alternativ för fansen skapas. Det, och bara det, kan göra musiklyssnande till en attraktiv affär igen.

Det kan väl omöjligt vara fansens fel att vi misslyckats med vår produktutveckling och möjlighet att tjäna pengar på digital musikkonsumtion? Vi i musik-branschen måste förstå att vi missade ett viktigt teknikskifte i samband med internets intåg och att våra försök att föra över analoga produkter till en digital värld var dömd att misslyckas. De som använder den eventuella lagen i tron att dagens utveckling går att bromsa kommer tyvärr bara att upptäcka att klyftan som idag existerar mellan musikbransch och fans vidgas ytterligare. Vi kan här inte nog understryka vikten av verklighetsförankring och det orimliga i att stämma sina egna kunder – de vi senare tror ska betala för musiken.

The Swedish Model erbjuder inte en färdig lösning men vi erbjuder viktiga utgångspunkter som är fundamentala insikter för att kunna ta del av framtidens intäktsströmmar. Modellen är att ha många modeller och låta andra – fans, entreprenörer, tekniker – göra jobbet åt oss. Vi gör det vi är bäst på, förädlar musik, andra gör det de är bäst på, skapar nya försäljnings- och paketeringslösningar. Investeringar som i sin tur är nyckeln till nyskapande modeller. Tänk var vi hade varit idag om vi i förstått möjligheterna med den digitala revolutionen och lagt pengar på nya idéer istället för på dyra advokater och lobbyorganisationer som med näbbar och klor kämpar för att behålla de gamla modellerna i en ny tid.

Detta är också en av de främsta anledningarna till att vi såg oss nödgade att starta The Swedish Model som en motvikt mot branschens envisa bakåtsträvande.

Framtiden är, som alltid, oklar. Två saker står däremot fast: musik har en större och viktigare i roll i människors liv än någonsin tidigare och det är extremt kontraproduktivt att stämma sina egna fans. Låt oss utgå från det och ta ett steg vidare istället för två steg tillbaka.

- The Swedish Model
Published in the Swedish national newspaper
Dagens Nyheter on the 20th November 2008,